RİSKLİ YAPILARIN TESPİ İÇİN YAPILAN DENEYLER DENEY METODU
Beton-Yapıda Beton Deneyleri-Bölüm 1: Karot Numuneler-Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12504-1 / 2019
Beton Basınç Dayanımının, Yapılar ve Öndökümlü Beton Bileşenlerde Yerinde Tayini TS EN 13791 / 2019
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 3- Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini TS EN 12390-3 / 2019
Yapılarda Beton Deneyleri-Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler Geri Sıçrama Sayısının Belirlenmesi TS EN 12504-2 / 2019
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri -Bölüm 7: Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini TS EN 12390-7 / 2019