İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. bünyesinde kurulmuş olan Egeşehir Laboratuvarı, 7 Eylül 2021 tarihinde fiilen kurulmuş, envanterimize alınan cihazların ve deney sistemlerinin gerekli kalibrasyonları yapılarak hizmet vermeye başlamıştır. 

Laboratuvarımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onay Belgesi kapsamında  “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardı referans alınarak yapılan inceleme kapsamında gerçekleştirilen belge ve deney gözetim incelemesi sonucu ‘Deney Laboratuvarı Onay Belgesi’ni 16.12.2021 tarihinde almıştır.

Deney Laboratuvarı Onay Belgesi’ne göre Laboratuvar, TSE Deney Laboratuvar Onay Belgelendirme ve diğer ilgili TSE mevzuatına göre beton, kaya ve zemin iş ve işlemleri kapsamında 46 deney ve test için yeterli olduğu ve TSE tarafından deney hizmeti alınabileceği onaylanmış oldu.

Laboratuvarımız, personel ve ekipman olarak Riskli Yapı Tespiti ve Mikrobölgeleme ve Plana Esas Zemin Etütleri çalışmalarını yürütmek üzere donatılmıştır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar listesinde yer alan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. olarak riskli yapı tespitinde gerekli deney ve testleri, kendi laboratuvarımızda yapıyoruz.

Egeşehir Laboratuvar’da riskli yapı tespitine yönelik tahribatsız-geri sıçrama deneyleri, basınç dayanımı, beton basın dayanımının yerinde tayini, karot alma ve muayene ve basınç dayanımı, sertleşmiş betonun yoğunluğunun dayanımı tayini gibi testler yapılabilmektedir.

Laboratuvar’da mikrobölgeleme ve plana esas zemin etütleri çalışmalarında zemin analizleri ve zemin sınıflandırılması için gerekli zemin deneyleri olan üç eksenli UU deneyi, direkt kesme deneyi, konvansiyonel ve otomatik konsolidasyon deneyi, kıvam limitleri deneyleri, tane boyu dağılım deneyi, özgül ağırlık deneyi ve konik penetrasyon deneyi ile birlikte tam otomatik ve bilgisayar kontrollü olarak resonant kolon ve burgusal kesme deneyi, statik üçeksenli basınç dayanımı deneyi ve konsolidasyon ve şişme deneyi yapılmaktadır.

Mikrobölgeleme ve plana esas zemin etüt çalışmalarına yönelik zeminin yanal ve düşey yönde değişimini saptamak, litolojik, fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan sondajlardan elde edilen numuneler üzerinde yapılacak zemin ve kaya deneyleri ile; inceleme alanının; indeks özellikleri, dayanım, geçirgenlik, deformasyon, sıkışabilirlik-konsolidasyon ve kırılma dayanımı gibi özelliklerinin tayininin yanı sıra; zemin ve kaya türlerinin jeoteknik özellikleri de (yerel zemin koşullarının belirlenmesi, yerel zemin sınıflandırması, zemin ve kaya türlerinin sınıflandırılması, mühendislik zonları ve zemin profilleri, şişme-oturma analizleri, taşıma gücü analizleri) belirlenmeye yönelik deney ve testler yapılmaktadır.