Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Laboratuvarı Yönetimi;

Hatasız profesyonel bir çalışma yapmayı, deney hizmetinin kalitesinden ödün vermeden müşteri beklentilerine uygun hizmet vermeyi,

Faaliyet alanımız kapsamındaki deney hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapmayı,

Deneylerin yapılması ve sonuçların verilmesinde ulusal ve uluslararası standardlarda meydana gelen değişiklikleri süratle uygulamaya koymayı ve bu standardlarda öngörülen koşulları sağlamayı,

Bilgilerin gizliliği’ ilkesine sadık kalınarak; hizmet kalitesinden ödün vermeden yeterlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı,

Uluslararası kriterlere uygun ve sürekli olarak ölçüm izlenebilirliği sağlanmış ekipmanlarla kaliteli ve güvenli hizmet vermeyi,

Çalışanlara, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında sürekli eğitim olanakları sağlamayı ve kaliteyi sürekli hale getirmede çalışanlara katılımcı yaklaşım olanağı sağlamayı,

Deney çalışmalarında görev alan kalite sistemini iyi algılamış, eğitimli ve uzman personel çalıştırmayı, personele kalite dokümantasyonunu öğretmeyi, kalite politikası ve prosedürleri çalışmaları sırasında eksiksiz uygulatmayı,

Yasal hükümler çerçevesinde, müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Oluşturulan kalite yönetim sistemi etkinliğini sürekli olarak iyileştirmeyi ve TS EN ISO/IEC 17025 standardı hükümlerine uygun hizmet vermeyi taahhüt eder.