KAYA DENEYLERİ DENEY METODU
Kaya Numunelerinde Su Muhtevasının Belirlenmesi Deney Metodu ISRM 2007 ASTM D2216-19
Kayaların Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık İndekslerinin Belirlenmesi Deney Metodu ISRM 2007
Kayalarda Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini Test Metodu ISRM 2007
Kayalarda Suya Daldırma Yolu ile Gözeneklilik ve Yoğunluk Tayini Test Metodu ISRM 2007
Kayalarda Endirekt Çekme Dayanımının Belirlenmesi Test Metodu ISRM 2007
Kayalarda Nokta Yük Dayanımının Belirlenmesi Test Metodu ISRM 2007
Kayalarda Üç Eksenli Basınç Dayanımının Belirlenmesi Test Metodu ISRM 2007
Kayalarda Tek Eksenli Basınç Dayanımı Belirlenmesi Test Metodu ISRM 2007
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Kayalarda Schmidt Geri Tepme Sertliğinin Laboratuvarda Belirlenmesi Test Metodu ISRM 2007