ZEMİN DENEYLERİ DENEY METODU
Geoteknik Etüt ve Deneyler- Zemin Laboratuvar Deneyleri-Bölüm 1: Su İçeriğinin Belirlenmesi TS EN ISO 17892-1 / 2014
Zemin ve Kaya Numunelerinde Su Muhtevasının Belirlenmesi İçin Standart Test Metodu ASTM D2216-19
Geoteknik Etüt ve Deneyler- Zemin Laboratuvar Deneyleri Bölüm 2: Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi TS EN ISO 17892-2 / 2014
Geoteknik Etüt ve Deneyler- Zemin Laboratuvar Deneyleri Bölüm 3: Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi TS EN ISO 17892-3 / 2016
Geoteknik Etüt ve Deneyler- Zemin Laboratuvar Deneyleri Bölüm 4: Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi TS EN ISO 17892-4 / 2016
Geoteknik Etüt ve Deneyler- Zemin Laboratuvar Deneyleri-Bölüm 5: Kademeli Yükleme Yoluyla Odeometre Deneyi TS EN ISO 17892-5 / 2017
İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri- Bölüm 2: Mekanik Özelliklerin Tayini, Madde 5.8.1 Şişme Yüzdesi TS 1900-2/T1-2007
TS 1900-2/T1 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri – Bölüm 2: Mekanik Özelliklerin Tayini, Madde 5.8.2 Şişme Basıncı TS 1900-2/T1-2007
Geoteknik Etüt ve Deneyler-Zemin Laboratuvar Deneyleri Bölüm 6: Düşen Koni Deneyi TS EN ISO 17892-12 / 2017
Geoteknik Etüt ve Deneyler-Zemin Laboratuvar Deneyleri Bölüm 7: Tek Eksenli Basınç Deneyi TS EN ISO 17892-7 / 2017
Geoteknik Etüt ve Deneyler – Zemin Laboratuvar Deneyleri Bölüm 8: Konsolidasyonsuz ve Drenajsız Üç Eksenli Deney TS EN ISO 17892-8 / 2018
Geoteknik Etüt ve Deneyler – Zemin Laboratuvar Deneyleri Bölüm 9: Suya Doygun Zeminlerde, Konsalidasyonlu, Üç Eksenli Basınç Deneyleri TS EN ISO 17892-9 / 2018
Geoteknik Etüt ve Deneyler – Sabit Tabanlı Rezonans Kolon Cihazı ile Zeminlerin Kayma Modülü ve Sönümlenmesi için Deney Yöntemleri ASTM D4015-15e1
Geoteknik Etüt ve Deneyler- Zemin Laboratuvar Deneyleri- Bölüm 12: Likit ve Plastik Limitlerinin Tayini TS EN ISO 17892-12 / 2018
İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri Bölüm 1: Büzülme Limitinin Tayini (5.1.4) TS 1900-1 / 2006
Geoteknik Etüt ve Deneyler-Zemin Laboratuvar Deneyleri Bölüm 10: Doğrudan Kesme Deneyi. TS EN ISO 17892-10 / 2018
Kohezyonlu Zeminlerde Büzülme Limit Faktörlerinin Suya Batırma Metodu ile Belirlenmesi Deney Raporu ASTM D4943 / 2018
Geoteknik Etüt ve Deneyler-Zeminlerin Tanımlanması ve Sınıflanması-Bölüm 1: Tanımlama ve Tarif TS EN ISO 14688-1/2017
Geoteknik Etüt ve Deneyler-Zeminlerin Tanımlanması ve Sınıflanması-Bölüm 2: Sınıflandırma Prensipleri TS EN ISO 14688-2 /2018
Zeminlerde Dane Boyu Dağılımının Elek Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi ASTM D6913 / 2017
Sedimantasyon (Hidrometre) Analizi Kullanılarak İnce Daneli Zeminlerin Dane Boyutu Dağılımını Belirlemek için Standart Test Yöntemi ASTM D7928 / 2017
Zeminlerde Likit Limit, Plastik Limit ve Plastisite İndeksi Belirlenmesi için Standart Test Metodu ASTM D4318 / 2017
Zeminlerin Mühendislik Amaçlı Sınıflandırılması için Standart Test Metodu ASTM D2487 / 2017
Zeminlerin Gözlemsel ve Manuel Yöntemler Kullanılarak Tanımlanması için Standart Test Metodu ASTM D2488 / 2017
Kohezyonlu Zeminlerde Konsolidasyonsuz ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi ASTM D2850-15
Kohezyonlu Zeminlerde Konsolidasyonlu ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi ASTM D4767-11(2020)
Zeminlerde Konsolidasyonlu ve Drenajlı Üç Eksenli Deneyi ASTM D7181-20
Artırımlı Yükleme Yolu ile Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini ASTM D2435/D2435M-11(2020)
Bender Elementlerin Kullanımı yolu ile, Zeminlerde Kayma Dalgası Hızı ve Başlangıç Kayma Modülün Belirlenmesi   ASTM D8295-19
Zeminlerde Sıkıştırma Deneyleri TS 1900-1